(Tiếng Việt) ĐÈN LED 300W

(Tiếng Việt) THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số lượng chip Led: 696 led
Công suất tấm pin: 55w
Dung lượng pin: 60Ah
Phạm vi chiếu sáng: 400m2
Thời gian chiếu sáng: 10-14h

Categories: ,